ทัศนคติต่อกฎหมายการพนัน

สังคมไทยมีค่านิยมอย่างหนึ่งที่สําคัญคือ การเชื่อถือโชคลางที่คอยกําหนดความเป็นไปของมนุษย์และสามารถดลบันดาลสิ่งต่างๆ ให้ได้อย่างไม่คาดคิดมาก่อนค่านิยมดังกล่าวมีมานานแล้วและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนิสัยการเล่นพนันของคนไทยเมื่อมองในแง่ของบุคคลที่มีรายได้น้อยโอกาสที่จะร่ำรวยค่อนข้างน้อยจึงมีหนทางเดียวที่จะหวังร่ำรวยได้คือ การเสี่ยงโชคในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งสภาพของคนที่ติดการพนันจะเหมือนกับคนติดยาเสพติดคือยิ่งเสพมากก็ยิ่งติดยิ่งเล่นมากก็ยิ่งติดด้านทัศนคติส่วนตัวของผู้เล่นการพนันนั้นมองว่า การเล่นการพนันแม้กฎหมายจะบัญญัติให้เป็นความผิด แต่ก็ไม่ได้ว่าเป็นความผิดที่เลวร้ายที่เป็นลักษณะความผิดในตัวเอง อย่างการฆ่าคนหรือการลักทรัพย์ แต่มองว่าเป็นความผิดลักษณะไม่ใช่ความผิดในตัวเองเป็นเพียงความผิดที่กฎหมายที่เป็นข้อห้ามเท่านั้นผู้กระทําความผิดส่วนใหญ่จึงไม่รู้สึกผิดในการกระทําความผิดของตนเอง

ดังนั้น การเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจึงไม่ค่อยมีการฝ่าฝืนข้อห้ามจึงไม่ใช่สิ่งที่มีความสําคัญมากนักเมื่อมีการจับกุมผู้กระทําความผิดส่วนใหญ่มักได้รับโทษเพียงโทษปรับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเสียค่าปรับแล้วก็ย้อนกลับมากระทําความผิดอีก ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายย่อมถูกกระทบกระเทือนอย่างแน่นอนและนอกจากนี้ แล้วรัฐเองก็ยังเป็นผู้ดําเนินการจัดให้มีการพนันประเภทสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยโดยการจัดตั้งสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นมาเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และรายได้จากการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เป็นรายได้ที่เข้าสู่รัฐจํานวนไม่น้อยในแต่ละปี

ในส่วนของเจ้าพนักงานของรัฐเองก็มองว่าการพนันเป็นความผิดเล็กน้อย เป็นความผิดที่เกิดขึ้นง่ายและเกิดขึ้นโดยทั่วไปและโดยปรกติ เจ้าพนักงานจะให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามความผิดที่ร้ายแรงกว่าอย่างเช่นความผิดต่อชีวิตร่างกายหรือความผิดต่อทรัพย์สินหรือการบริการด้านความปลอดภัยให้แก่สังคมโดยตรงมากกว่าเช่น การจราจรเป็นต้น ดังนั้นความผิดเกี่ยวกับการเล่นพนันจึงเป็นส่วนที่มีความสําคัญในลําดับท้ายๆ ซึ่งเป็นผลให้ความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับการพนันยังไม่มีความเด็ดขาดเพียงพอ

นอกจากนี้แล้วในกระบวนการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับการพนันนั้นก็มีความยากลําบากมากเนื่องจากรูปแบบการเล่นพนันในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาขึ้นโดยมีการใช้เทคโนโลยีทั้งทางด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเล่นพนัน ดังนั้นรูปแบบของการเล่นพนันจึงไม่จําเป็นที่จะต้องยึดติดกับตัวบุคคลหรือสถานที่เหมือนกับความผิดรูปแบบอื่นๆ อีกต่อไป

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *