เมื่อโรคความดันโลหิตสูงมาหา อวัยวะในร่างกายจะเป็นอย่างไรบ้าง

เมื่อโรคความดันโลหิตสูงมาหา อวัยวะในร่างกายจะเป็นอย่างไรบ้าง

โรคความดันโลหิตสูงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหลอดเลือดแดง ทำให้หัวใจทำงานเพิ่มมากขึ้น และยังมีผลทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตเกิดการตีบหรืออุดตัน มีผลทำให้เลือดไปเลี้ยงที่ไตไม่เพียงพอ เป็นเหตุให้ไตเสื่อมและ
ภายในที่สุดผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงมากจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อดวงตาอาจทำให้ผู้ป่วยตาบอดได้ ดังนั้นการเกิดโรคความดันโลหิตสูงจึงมีผลต่ออวัยวะต่างๆ เป็นเหตุให้อวัยวะนั้นเสื่อมสมรรถภาพในการทำงาน ผลของภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตที่มีต่ออวัยวะต่างๆ มีดังนี้

  1. หลอดเลือดแดง ความดันโลหิตสูงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของหลอดเลือดแดง ในทางเสื่อมสมรรถภาพมีผลทำให้เกิดโรคหลอดเลือดแดง แดงโป่งพอง (aneurysm) จนไปกดอวัยวะ อื่นๆ ที่ใกล้เคียงทำให้อาจเกิดอาการต่าง ๆ เช่น ถ้าไปกดกระดูกหรือประสาทจะทำให้เกิดความเจ็บปวด เกิดการอุดตันของหลอดเลือด (thrombosis) เมื่อผนังหลอดเลือดแดงหนา แข็ง และรูภายในท่อขรุขระ ตีบแคบ เลือดไหลไม่สะดวกทำให้เกิดการแข็งตัวในบริเวณนั้น เกิดเป็นภาวะอุดตันทำให้เลือดไหลผ่านได้น้อยไม่พอกับความต้องการของร่างกาย หรืออาจจะไหลไม่ได้เลยจนทำให้ผู้ป่วยเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่างเฉียบพลัน

 

  1. หัวใจ โรคความดันโลหิตสูงทำให้หัวใจทำงานเพิ่มมากขึ้น ผนังของหัวใจจะมีขนาดใหญ่และหนาขึ้น จนทำงาน
    ไม่ไหว เสื่อมสมรรถภาพ ทำให้เกิดภาวะหัวใจวายได้โดยที่ผู้ป่วยอาจไม่รู้ตัวมาก่อน อาการที่สำคัญ ได้แก่ อาการหอบอย่างรุนแรง นอนราบไม่ได้ต้องผุดลุกผุดนั่ง ผิวกายมีสีเขียวคล้ำ อาจจะมีอาการไอ เสมหะออกเป็นฟองปนเลือด
  2. สมอง โรคความดันโลหิตสูงทำให้หลอดเลือดแดงของสมองเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นที่ผนัง หลอดเลือดแดงหนาแข็งและรูภายในขรุขระ ตีบหรือแคบลงทำให้เลือดไหลไม่สะดวกเกิดการแข็งตัวภายในท่อหลอดเลือด มีผลทำให้เกิดภาวะการอุดตัน (thrombosis) ขึ้นได้ อาการที่สำคัญพบว่า เนื้อสมองบางส่วนตายเนื่องจากการขาดเลือดไปเลี้ยง ทำให้ผู้ป่วยเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิต
  3. ตา ผลของความดันโลหิตสูงมีผลต่อหลอดเลือดแดงอาร์เตอริโอลาร์ โดยจะมีการแข็งและหนาขึ้น เมื่อตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษที่ใช้ดูจอตา จะพบว่าหลอดเลือดแดงหดตัวเล็กลง หลอดเลือดดำตรงที่ ตำแหน่งหลอดเลือดแดงผ่านจะถูกกดถ้าระดับความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้นจะเห็นว่ามีอาการบวม ของเรตินอลเกิดขึ้นเป็นหย่อมสีขาวๆ คล้ายปุยสำลีและมีเลือดออกเป็นหย่อมๆ ร่วมด้วย ผู้ป่วยอาจจะต้องสูญเสียดวงตาเนื่องจากตาบอด
  4. ไต ไตทำหน้าที่สร้างสารที่ช่วยปรับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติคือ เรนนิน (renin) และพรอสตาแกลนดิน(prostaglandin) โรคความดันโลหิตสูงทำให้โครงสร้างของไตเปลี่ยนแปลงมีขนาดเล็กลง สีซีด ผิวขรุขระ เรียกภาวะของไตลักษณะดังกล่าวว่า“เนโฟรสเคลอโรซิส” (nephrosclerosis) และถ้าเป็นมาก ผู้ป่วยจะเกิดภาวะไตวาย (renal failure) ทำให้เกิดการคั่งของของเสียจำนวนมาก จนผู้ป่วยเสียชีวิต อาการที่สำคัญของผู้ป่วยที่มีภาวะไตวาย จะมีอาการหอบเหนื่อยอ่อนเพลีย มีอาการบวมที่หนังตา หลังเท้า ท้อง หรือบวมทั้งตัว เบื่ออาหาร ซีด ชัก และหมดสติ

จะเห็นได้ว่าความดันโลหิตสูงส่งผลกระทบร้ายแรงต่ออวัยวะที่สำคัญทั้งสิ้น ดังนั้นเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง คือ เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน มัน เค็มจัด  ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดการสูบบุหรี่และงดดื่มสุรา ตรวจวัดค่าระดับความดันโลหิตเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและสุดท้ายการทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอก็จะป้องกันโรคความดันโลหิตสูงได้

 

ขอบคุณแหล่งที่มา : https://www.bangkokhospital.com

Author: admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *